صدور گواهی نامه ایزو در تبریز

صدور گواهی نامه ایزو در تبریز

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

صدور گواهی نامه ایزو در تبریز

اطلاعات تماس :
تبریز-خیابان آزادی-خیابان شهید جدیری جنوبی-ساختمان 17-شرکت مهندسی رکا
www.rka.ir
0411-3369052
0411-3369053
0411-3369054
0000000000000000000000000

ISO 9001:2008 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001:2004 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی
OHSAS 18001:2007 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
ISO 10002:2004 استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان
ISO 22000:2005 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی
HACCP استاندارد سلامت غذا
حلال: تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی
CE استاندارد محصول در اروپا / تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا
HSE.MS سیستم مدیریت ایمنی- بهداشت- محیط زیست
CODEX استاندارد بین المللی محصولات غذایی
ISO /TS 29001:2010 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
ISO 27001:2005 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO 10006:2003 استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ها